Projecten

PPZK

Waarom Projecten

Vanuit de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) is de wens uitgesproken door onder meer de overheid, zorgverzekeraars en bestuurders van beroepsverenigingen dat er een substitutie plaatsvindt vanuit de tweedelijns zorg naar de eerstelijns paramedische sector en naar de directe omgeving van zorgvragers

Vanuit deze gedachte draagt het Paramedisch Platform Zuid Kennemerland (PPZK) bij in projecten die substitutie van zorg naar de eerstelijns en nuldelijnszorg faciliteren. 

De activiteiten die onder de hoed van PPZK uitgevoerd worden komen direct ten goede aan de zorgvrager. Hierbij geldt dat actief ingezet wordt op een aantal pijlers vanuit de zorgverzekeraars.  Zodra hierover meer bekend is wordt dat per project op deze pagina uiteengezet