Over ons

PPZK

PP-ZK kent een platte organisatie met een bestuur en een adviserend team vanuit de vijf vertegenwoordigde disciplines te weten Diëthetiek, Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie en Oefentherapie.

Alleen rechtspersonen welke een monodisciplinaire groep behandelaars vertegenwoordigd kunnen lid worden.