Missie en Visie

PPZK

Missie

PPZK zorgt voor sterke en geïntegreerde paramedische zorg in de eerste lijn in de regio Zuid Kennemerland, door als overkoepelend orgaan van de georganiseerde paramedische diensten een overlegpartner te zijn voor stakeholders op het gebied van Gezondheidszorg in de 0-de, 1-ste en 2-de lijn

Visie

PPZK iseen toegevoegde waarde voor (groepen) cliënten. We zorgen voor betere behandelingen, afgestemd op de hulpvraag van de cliënt en geïntegreerd met de behandeling van andere (eerstelijns) therapeuten. Dit met als doel verbetering in kwaliteit van gecombineerde zorg en hierbij verlaging van de zorgkosten.

Doelstellingen

  1. Verbetering van de kwaliteit in gecombineerde zorg en verlaging van de zorgkosten.

  2. Op termijn beogen wij een gedegen regionaal adviesorgaan te zijn waarin de JZOJP centraal zal blijven staan, door intensieve samenwerking tussen de zorgverleners in de regio te stimuleren, een drijvende kracht te zijn binnen de netwerkzorg in de regio en een betrouwbare gesprekspartner te zijn aan de regiotafel.

  3. PPZK is een vooruitstrevende partner voor huisartsen, het regionale ziekenhuis, de gemeente en de regionale zorgverzekeraar