Ergotherapie

PPZK

Informatie voor stakeholders

Voor een optimale ergotherapiebehandeling is de hulpvraag van de client uiteraard van belang. Echter dagelijks handelen van mensen vindt plaats in hun eigen omgeving (thuis, school, werk, vereniging). Ergotherapeuten behandelen dus vaak op locatie.

Samen kom je verder! Samenwerken met de andere professionals rondom de hulpvraag van de client is voor ergotherapeuten vanzelfsprekend. Daarnaast zoeken we ook de samenwerking op rondom groepen clienten bv in het neuronetwerk of handennetwerk. Als we elkaar kennen en weten wat ieders deskundigheid is ktijgt de client uiteindelijk de beste behandeling.

En samenwerken is natuurlijk ook gewoon leuker!

De Ergotherapeut

In Zuid Kennemerland zijn verschillende eerstelijns ergotherapiepraktijken gevestigd. Dit zijn grotere en kleinere praktijken met wisselende specialisaties. Ook zijn de praktijken verspreid over de regio. De praktijken zijn verenigd in PEP-mzk (Platform Ergotherapie Praktijken midden en zuid kennemerland).

Op de site van Ergotherapie Nederland zijn de praktijken in Zuid Kennemerland vindbaar. Zodra PEP-mzk een website heeft zullen hier ook de deelnemende praktijken vindbaar zijn.

Wanneer naar de Ergotherapeut

Ieder mens heeft recht op kwaliteit van leven en moet kunnen deelnemen aan het dagelijks leven met al haar uitdagingen. Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving en in de samenleving. Indien mensen (en hun mantelzorger) door (gezondheids)problemen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn. Een lichamelijk of psychisch probleem of een vertraagde ontwikkeling kan zelfstandigheid beperken. De ergotherapeut adviseert en traint zodanig dat de cliënt zijn dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf uit kan voeren. Bij dagelijkse activiteiten kun je denken aan: jezelf wassen en aankleden, eten klaarmaken, stofzuigen, fietsen, werken, huiswerk maken, sporten, biljarten en spelen. Een ergotherapeut zoekt naar wat iemand nog wél kan en op welke manier dit het beste lukt.

Ergotherapeuten begeleiden zowel kinderen, volwassenen als ouderen.