Diëtetiek

PPZK

Informatie voor stakeholders

Een betere samenwerking tussen zorgprofessionals past in de gedachte van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Het gaat hierbij om een beweging van partijen in de zorg waarbij de mens (weer) centraal wordt gesteld om in de toekomst bestendige zorg mogelijk te maken.

De diëtisten in Zuid Kennemerland vormen één van de ketens om de drie peilers van de Juiste Zorg op de Juiste Plek te bewerkstelligen. Dus samen met u als gemeente, GGD, (huis)arts, apotheek zorgen we voor;

• Het voorkomen van duurdere zorg;
• Verplaatsen we zorgen waar nodig, en organiseren we deze rondom de mensen;
• Vervangen we zorg waar mogelijk door slimme zorg, bijvoorbeeld door de inzet van e-health.

De Diëtisten in Zuid Kennemerland

De diëtisten in zuid Kennemerland zijn dé (zorg-) professionals die mensen mensen begeleiden bij een gezonde leefstijl, zowel preventief, curatief als palliatief. De diëtist kan met haar kennis en ervaring op het gebied van voeding, gedrag en leefstijl het verschil maken.

 

In Zuid Kennemerland hebben de vrijgevestigde diëtisten zich sinds 2012 zich verenigd tot het netwerk VDZK. Elke diëtistenpraktijk werkt zelfstandig binnen dit netwerk. U kunt de diëtisten vinden op diverse locaties in Zuid-Kennemerland.

Wanneer naar de Diëtist

De diëtist is de (zorg-)professional die het meest succes heeft als het gaat om het begeleiden van voedingsvraagstukken. Zowel preventief, curatief als palliatief, de diëtist kan met haar kennis en ervaring op het gebied van voeding, gedrag en leefstijl het verschil maken. Het uitgangspunt is een optimale voedingstoestand die per mens en per situatie anders kan zijn.

De zorg die de diëtist levert is fundamenteel. De diëtist is ondersteunend aan veel verschillende soorten zorg.

Het handelen van de diëtist is afgestemd op de unieke situatie van de cliënt/patiënt, consument of organisatie. Het primaire doel is het voorkomen, opheffen, verminderen en/of compenseren van met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare stoornissen, beperkingen en participatieproblemen. De diëtist speelt in op de (veranderende zorg-)vraag en biedt ondersteuning bij zelfmanagement. De inzet is gericht op maatschappelijke participatie, arbeidsproductiviteit en zelfredzaamheid van patiënten en consumenten.