Paramedisch
Platform

Zuid Kennemerland

Wij zijn

PPZK

Het Paramedisch Platform Zuid Kennemerland (PPZK) is sinds 2020 gestart met de missie om paramedische disciplines een mandaat te verschaffen aan de bestuurlijke tafels. Hierbij zet het PPZK zich actief in ter behartiging van de belangen van de aangesloten disciplines (Diëtetiek, Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie en Oefentherapie).

Per discipline is een afvaardiging uit de monodisciplinair verenigde achterban actief in het kernteam.

 

Bestuur

Het Paramedisch Platform Zuid-Kennemerland kent de volgende bestuurssamenstelling

1. Voorzitter: Ineke Schavemaker
2. Penningmeester: Paul Metselaar
3. Secretaris: Saskia van Bockel
4. Algemeen bestuurslid: Vacant

0
Vertegenwoordigde therapeuten
0
Gemeenten

Missie en Visie

PPZK heeft middels een uitgebreid traject een lijn voor de toekomst uitgezet. Hierbij zijn de missie, visie en doelstellingen in overeenstemming met de landelijke lijn rondom toegankelijke en passende zorg.

Missie

PPZK zorgt voor sterke en geïntegreerde paramedische zorg in de eerste lijn in de regio Zuid Kennemerland, door als overkoepelend orgaan van de georganiseerde paramedische diensten een overlegpartner te zijn voor stakeholders op het gebied van Gezondheidszorg in de 0-de, 1-ste en 2-de lijn

Visie

PPZK is een toegevoegde waarde voor (groepen) cliënten. We zorgen voor betere behandelingen, afgestemd op de hulpvraag van de cliënt en geïntegreerd met de behandeling van andere (eerstelijns) therapeuten. Dit met als doel verbetering in kwaliteit van gecombineerde zorg en hierbij verlaging van de zorgkosten.

Doelstellingen

Verbetering van de kwaliteit in gecombineerde zorg en verlaging van de zorgkosten.
Op termijn beogen wij een gedegen regionaal adviesorgaan te zijn waarin de JZOJP centraal zal blijven staan, door intensieve samenwerking tussen de zorgverleners in de regio te stimuleren, een drijvende kracht te zijn binnen de netwerkzorg in de regio en een betrouwbare gesprekspartner te zijn aan de regiotafel. PPZK is een vooruitstrevende partner voor huisartsen, het regionale ziekenhuis, de gemeente en de regionale zorgverzekeraar

Wilt u meer informatie?

info@pp-zk.nl